Kung Carl Gustaf

Ambassadörer

Kungen gav audienser

Den 26 augusti tog Kungen emot fem nya ambassadörer i audienser på Kungliga slottet.

När en ny ambassadör i ett land får möjligheten att träffa statschefen är en internationell praxis. Ceremonierna ser olika ut i olika länder. Sverige följer en gammal ceremoni när utländska sändebud mottages.  Och Sverige är unik i världen med sina månghundraåriga traditioner.

På grund av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog var:

  • H.E. Ambassadör Kanchana Patarachoke från Thailand
  • H.E. Ambassadör Austin Gormley från Irland
  • H.E. Ambassadör Kamapradipta Isnomo från Indonesien
  • H.E. Ambassadör Riadh Ben Sliman från Tunisien
  • H.E. Ambassadör Joachim Bertele från Tyskland