Drottning Silvia, Kung Carl Gustaf

Ett besök i Kalmars län

Hur pandemin varit i länet

Kungen och Drottningen har besökt Kalmars län där dom togs emot av landshövdingen Peter Sandwall och hans fru Pernilla. Dom var också kungen och drottningens värdar under hela dagen som dom var där den 20:e augusti. Peter och Pernilla informerade kungaparet om hur pandemin är i länet.

Kungaparet besökte ett boende i Mönsterås som heter Solhem där kungaparet fick information om hur dom arbetar och har arbetat på IVA och alla vaccinationscentraler. Strax före pandemin 2020 öppnade boendet där det finns fyrtio platser och en förskola.

Som i många län under pandemin så har också Kalmar län blivit drabbat av näringslivet. Kungaparet fick under dagen träffa en hel del människor som berättade hur allt såg ut. Som till exempel kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, lantbrukarnas riksförbund och Vimmerbyns utvecklingschef.

Många besök under dagen

Kungaparet fick under dagen träffa många olika avdelningar och ansvariga. I Oskarshamn besöktes ett utbildningscenter och arenan. I Kalmar besöktes domkyrkan där kungaparet fick lyssna på deras körsång och vara med vid ljuständningen.