Kronprinsessan Victoria, Kung Carl Gustaf, Prins Daniel

Digitalt möte

Elförsörjning

Den 26 augusti höll Kungen och Kronprinsessparet ett digitalt möte med företrädare för svenskt näringsliv. Informationen handlade om elförsörjning som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Kungen och Kronprinsessparet hade möte med svenska näringslivsföreträdare digitalt för att få information om företagens arbete med att utveckla modern, fossilfri teknologi.

Det diskuterades bland annat om hur svenska företag lägger stora resurser för att utveckla en fossilfri teknologi som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Deltagare på mötet

 • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
 • Lina Håkansdotter, chef för Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv
 • Helena Hedblom, vd och koncernchef för Epiroc
 • Martin Lundstedt, vd och koncernchef i AB Volvo
 • Jan Secher, vd och koncernchef för Perstorp
 • Jenny Larsson, vd och Sverigechef för Hitachi ABB Power Grids
 • Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel

Mötet arrangerades av Svenskt näringsliv. Det var det femte i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin. Nedan är tidigare möten:

 • 11 maj, 2020 – Kungen och Prins Daniel i möte med näringslivsföreträdare
 • 18 september, 2020 – Kungen och Kronprinsessan i digitalt möte med näringslivsrepresentanter
 • 16 december, 2020 – Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte
 • 25 februari, 2021 – Kungaparet och Kronprinsessparet i möte om pandemins effekter för läkemedelsföretag

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen vill visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Via samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Pga rådande rekommendationer planeras alla besök och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.