Prins Daniel

Prins Daniels Fellowship

Mentorprogram

Den 31 augusti deltog Prins Daniel i ett möte med nya adepter och mentorer i Prins Daniels Fellowships mentor­program.

Prins Daniels Fellowships mentorprogram är ett program som ger ett antal utvalda unga entreprenörer möjlighet till ett mentorskap med en handplockad mentor från svenskt och utländskt näringsliv.

Varje adept- och mentorpar hörs och ses under två år individuellt och det arrangeras också en rad gemensamma aktiviteter.

På dagens möte fick årets adepter och mentorer möjlighet att träffas för att få information om programmet, ställa frågor och lära känna varandra. Mötet skedde på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm.

Vid träffen deltog följande mentorer:

  • Gustav Söderström, Chief R&D Officer, Spotify
  • Hélène Barnekow, VD Microsoft Sverige
  • Susanna Campbell, styrelseordförande Rönisch Sportswear och styrelseledamot Kinnevik

Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship inspirerar unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Det är ett långsiktigt projekt och samarbete mellan Prins Daniel och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Samarbetet och projektet lanserades i januari 2013.

En grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare samlades av Prins Daniels Fellowship i ett expertråd. Dessa besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

IVA

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper till nytta för samhället.  Samt till näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.