Okategoriserade

Utlandssvenskarnas parlament

Digital hälsning

Den 31 augusti skickade Kronprinsessan en hälsning digitalt till inledningen av Utlandssvenskarnas parlament.

Vid parlamentet samlas utlandssvenskar, experter och politiker. Här diskuteras lösningar på de utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk. Parlamentet träffas vartannat år, och i år sändes det digitalt från en studio.

Kronprinsessan inledde med ett tal där hon bland annat sade:

”Genom historien har miljontals svenskar gett sig av för att söka lyckan utomlands. Många har senare vänt hem igen, med nya kunskaper, erfarenheter och kontakter i bagaget. På det sättet har vi byggt vårt lands välstånd – och bygger det än i dag.”

Svenskar i världen

Utlandssvenskarnas parlament arrangeras av Svenskar i världen. Det är en ideell och politiskt oberoende organisation. Sedan 1938 verkar parlamentet för att öka och tillvarata internationell erfarenhet och kompetens. Bland annat genom att bedriva påverkansarbete, vara remissinstans och ge information och stöd till de svenskar som arbetar, studerar och bor utomlands. Och det är ca 660 000 svenskar som gör. Men också för att informera och stödja de utlandssvenskar som återvänder till Sverige.