Okategoriserade

Hjärt Lungfonden

Forskningsanslag

Den 6 september delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens forskningsanslag för yngre lovande forskare. Det ägde rum på Kungliga slottet i Stockholm och gick i år till André Nyberg.

Varje år delas ”Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare” ut av Hjärt-Lungfonden. Sex miljoner kronor fördelas över tre år och ger forskaren möjlighet att arbeta med att nå ett forskningsgenombrott som kan komma patienter och vården till del.

André Nyberg, docent vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet fick Årets anslag. Han tilldelas anslaget ”för sin forskning om behandlingar med högintensiv och kortvarig intervallträning. Det kan förbättra livskvalitet och prognos hos patienter med sjukdomen KOL”.
KOL – Kronisk obstruktiv lungsjukdom – är ett allvarligt hälsoproblem som kan leda till sämre lungfunktion, nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga, långa sjukhusvistelser och ett förkortat liv. Mellan 400 000-700 000 personer är drabbade i Sverige idag.

Målsättningen

Projektets syfte är att utvärdera en ny behandlingsform för KOL-patienter som består av mycket korta högintensiva träningsintervaller. Träningsform är effektiv vid KOL då de korta intervallerna möjliggör träning med mycket hög intensitet. Totalt minskar de belastningen på lungorna jämfört med konventionell konditionsträning.

Hjärt-Lungfonden

Kronprins Gustaf (sedemera kung Gustaf V) var dess första beskyddare då Hjärt-Lungfonden grundades 1904. Och sedan 2014 är Prins Daniel fondens beskyddare.