Okategoriserade

Medaljer delades ut

Vita havet på Kungliga slottet

Litteris et Artibus är en medalj såsom H.M. Konungens medalj. Dessa delade Kungen ut den 13 september på Kungliga slottet.

På 1800-talet kallades H.M. Konungens medalj för Hovmedaljen och delades ut för förtjänster i samhället.

För konstnärliga insatser delas medaljen Litteris et Artibus ut inom främst musik, scenisk framställning och littera.

Utmärkelser delades ut vid medaljutdelningen till dom personer som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 6 juni 2020.

Nedan är medaljörerna :

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

Landshövding Beatrice Ask
Framstående samhällsinsatser

Landshövding Anders Danielsson
Framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Professor Gunnel Engwall
Förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende

Ambassadör Birgitta Holst Alani
Betydande internationella insatser för stärkande av demokrati, fred och säkerhet

Direktör Sarah McPhee
Betydande insatser inom svenskt näringsliv
(förlänades officiellt i januari 2020)

Fv. landshövding Elisabeth Nilsson
Framstående insatser inom svenskt organisations- och näringsliv

12:e storleken i högblått band

Entreprenör Mikael Blomqvist
Betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Lennart Bylock
Betydande insatser inom svenskt näringsliv

Författare och professor Leif GW Persson
Framstående folkbildande insatser som kriminolog

8:e storleken i Serafimerordens band

Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Framstående insatser för det svenska rättssamhället

Professor emeritus Said Mahmoudi
Förtjänstfulla forskningsinsatser rörande havsrätt, miljöfrågor och internationell folkrätt

8:e storleken i högblått band

Musiker Hasse Andersson
Framstående insatser inom svenskt musikliv

Tonsättare Ramon Anthin
Betydelsefulla insatser inom svenskt musikliv
(förlänades officiellt i januari 2020)

Författare Med dr h c Ingrid Carlberg
Betydande insatser som författare

Sångerskan Robin Robyn Carlsson
Förtjänstfulla insatser som artist och låtskrivare

Bokförläggare Jonas Ellerström
Betydande insatser inom förlagsvärlden

Prästen Marika Markovits
Förtjänstfulla sociala samhällsinsatser

Direktör Bob Persson
Framstående insatser inom svenskt näringsliv

Senior advisor jur kand Marika Wachtmeister
Betydande insatser inom svenskt och internationellt kulturliv

Fil dr h c Jan Erik Walter
Förtjänstfulla insatser som språklärare inom Försvarsmakten

Scenograf och ljusdesigner Lars Östbergh
Framstående insatser inom svensk teaterkonst

5:e storleken i högblått band

F.d. folkbildningskonsulent Wiveka Schwartz
Betydande insatser som folkbildare

Allkonstnär Iréne Sjöberg-Lundin
Betydande insatser som kulturarrangör

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Musiker Per Gudmundson
Framstående konstnärliga insatser som musiker

Skådespelerska Sissela Kyle
Framstående konstnärliga insatser som skådespelare och teaterchef

Hovsångerska Ingrid Tobiasson
Framstående konstnärliga insatser som operasångare

Skådespelare Johan Ulveson
Framstående konstnärliga insatser som skådespelare