Okategoriserade

Landstormsfonden

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond

Kronprinsessan deltog den 21 september i ett sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond. Kronprinsessan är också ordförande i stiftelsen.

Varje år delas det ut bidrag från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond till projektinriktade verksamheter inom frivillig försvarsverksamhet.

På mötet delade Kronprinsessan ut Landstormsfondens förtjänstmedalj för 2020. Den gick till Lennart Back och Therese Åkerstedt. Och förtjänstmedalj för 2021 gick till Tina Marberg, Marie Sandberg och Stefan Hallén.

Historik

Kronprinsessan Margareta tog 1914 initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Dom lokala kommittéerna samordnades till en landsomfattande förening som blev kallad Beklädnadsföreningen där Kronprinsessan var ordförande.

Året efter kronprinsessans bortgång som var 1921 avvecklades Beklädnadsföreningen. I stället bildades Landstormsfonden. Kronprinsen Gustaf Adolf var ordförande.

Och den 1 januari 1996 fick fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.