Okategoriserade

Informationskonselj

Kungliga slottet

En informationskonselj hölls den 28 september under Kungens ordförandeskap. Närvarande var också Kronprinsessan och konseljen infann sig på Kungliga slottet.

Varje närvarande statsråd informerade om deras politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement. De svarade också på frågor.

Dessa informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen.

Regeringsformen från

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.