Okategoriserade

Karlsborg

Livregementets husarer

Kronprinsessan besökte den 24 september Livregementets husarer (K 3) och Soldathemmet i Karlsborg.

På morgonen välkomnades Kronprinsessan av regementschef överste Ola Barvér. Han berättade om verksamheten vid Livregementets husarer och Karlsborgs garnison.

Utbildningstecken

Kronprinsessan togs emot på Försvarsmaktens överlevnadsskola av chefen major Jonas Månsson. Kronprinsessan tilldelades det nya utbildningstecknet för överlevnadsinstruktörer av Major Månsson. Kronprinsessan har tidigare gått utbildningen till överlevnadsinstruktör vid överlevnadsskolan.

Soldathem

Kronprinsessan besökte Soldathemmet i Karlsborg som i år firar 100-årsjubileum. Svenska Soldathemsförbundet beskyddas av Kronprinsessan. Och Soldathemmets ordförande kyrkoherde Pernilla Tapper och Soldathemsföreståndare Elisabeth Kindbom gav information om verksamheten.

Farkostmanövrering

Kronprinsessan besökte flygenheten där major Nicklas Fredriksson berättade om verksamheten. Kronprinsessan fick också en visning av de fjärrstyrda farkosterna (RPAS) och erbjöds att hjälpa till att manövrera en farkost under överinseende av en pilot.

Terrängbanekörning

Därefter besökte Kronprinsessan fallskärmsjägarskvadronen vid 32. underrättelsebataljonen. Den tekniska chefen fanjunkare Per-Allan Andersson berättade om verksamheten.

Kronprinssesan pratade med några fallskärmsjägare och fick en genomgång av materiel och de olika funktioner som finns vid skvadronen.

Slutligen provkörde Kronprinsessan en av fallskärmsjägarskvadronens sexhjulingar på terrängbanan.