Okategoriserade

Uppsala län

Uppsala kommun

Kungen och Drottningen besökte den 23 september Uppsala län med anledning av covid-19-pandemin.

Landshövdingeparet Göran Enander och Monika Sarstad var värdar under besöket.

Hubben
Landshövdingeparet och länsrådet Cecilia Magnusson tog emot kungaparet i Hubben i Uppsala Science Park.  Samtalet däremellan var om hur länet har påverkats av pandemin, hur situationen ser ut för närvarande och hur man ser på framtiden.

Regionen

Kungaparet fick möta representanter för Region Uppsala och Akademiska sjukhuset där dom fick ta del av deras berättelser från arbetet under pandemin redogjorde för Region Uppsalas vaccinationskampanj. Och representanter från olika delar av vården fick dela med sig av sina erfarenheter och svara på frågor från Kungaparet.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien besöktes på Akademiska laboratoriet av kungaparet. Hur avdelningen arbetar med att ta emot coronaprov, analysera och leverera svar visades av verksamhetschef Tommie Olofsson och sektionschef Johan Lindh.

Uppsala slott

Kungaparet besökte också Uppsala slott där dom fick en presentation av samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU). Hur det informeras till personer med begränsade kunskaper i svenska informerade av mAil Sarsour från organisationen.

Uppsala universitet

Lunchen intogs på Uppsala slott och därefter fortsatte Kungaparet till Uppsala universitet. Rektor Anders Hagfeldt tog emot Kungaparet. Under deras samtal presenterades forskningsprojektet Crush Covid som är ett samarbete mellan universitet och Region Uppsala för att förebygga smittspridningen.

Reginateatern

Kungaparet fick träffa representanter på Reginateatern och den frilansande kulturarbetaren Jacke Sjödin. De berättade hur deras kulturverksamheter påverkats under pandemin.  Det framfördes också ett antal musikstycken på scenen av Jacke Sjödin.

Näringslivet

Kungaparet besökte på eftermiddagen bioteknologiföretaget Novavax. Representanter från företaget, Stockholms handelskammare i Uppsala län och Apotea berättade hur pandemin påverkat näringslivet från deras perspektiv.

Gamla Uppsala kyrka

Domprost Annica Anderbrant gav en betraktelse över ur länet har varit drabbat av pandemin. Kungaparet tände två ljus under en stunds stillhet efter gudstjänsten.