Kronprinsessan Victoria

Älvsborgs amfibieregemente

Göteborgs garnison

På H.M. Konungens uppdrag besökte Kronprinsessan Göteborgs garnison den 1 oktober för att återinrätta Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4.

2004 avvecklades amfibieregementet och verksamheten vid garnisonen har bestått av Försvarsmedicincentrum, 17:e bevakningsbåtskompaniet, 132:e säkerhetskompani sjö samt 5:e amfibiebataljonen.

När Kronprinsessa besökte Göteborg hissades flaggan över Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4. Dom är återigen är ett eget förband. Vid ceremonin där också överbefälhavaren och försvarsministern deltog talade Kronprinsessan och sa bland annat :

“Att försvara västkusten har alltid varit av stor vikt för vårt land. Från Älvsborgs fästning på 1300-talet fram till i dag. Det gäller inte minst hamnar för vår import och export. 

Tillförsel av ett regemente med en ny amfibiebataljon kommer i hög grad att öka vår förmåga att vid behov skydda dessa.”

Här kan du läsa hela Kronprinsessans tal

I slutet av Kronprinsessans tal förklarade hon att Älvsborgs amfibieregemente är  återinvigt.

Möte med befäl och soldater

Älvsborgs amfibieregementes chef överste Fredrik Herlitz hälsade Kronprinsessan välkommen och berättade om Göteborgs garnison verksamhet. Kronprinsessan fick också se regementsområdet och samtalade med befäl och soldater ur sjukhuskompaniet.

Kronprinsessan fick också prata med befäl och soldater ur 17:e bevakningsbåtskompaniet samt 132. säkerhetskompani sjö.

Nya förband

Under kommande månader etablerar Försvarsmakten nya regementen och en ny flygflo

Kungen återupprättade förra veckan Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur.