Okategoriserade

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

Rosa Bandet-kampanj

Kronprinsessan har varit beskyddare av Rosa Bandet-kampanjen nu i tretton år i rad. Kampanjen pågår under oktober månad varje år och den 1 oktober inleddes Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj.

 

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström informerade den 21 september om Cancerfondens arbete och om årets Rosa Bandet-kampanj. Och vid samma tillfälle berättade ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd Klas Kärre om den senaste forskningen.

Varje år får drygt 66 000 personer i Sverige ett cancerbesked och det finns ungefär 200 stycken cancersjukdomar. Den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor är bröstcancer och nästan 8200 stycken får diagnosen varje år. 87 % av kvinnorna lever tio år efter bröstcancerdiagnosen.

Det är väldigt ovanligt att män får bröstcancer, men det är drygt 60 män i Sverige får varje år diagnosen.

Att bekämpa bröstcancer

När Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj pågår är det inte bara för att finansiera cancerforskning, utan också för att sprida kunskap om cancer och väcka opinionen.

Alla pengar som samlas in under kampanjen delas sedan ut till dom bästa forskningsprojekten oavsett cancerform.

Då oktober är den internationella bröstcancermånaden så har det rosa bandet blivit en internationell symbol och engagerar människor över hela världen.

Här kan du läsa mer om det Rosa Bandet