Okategoriserade

University of Stirling

Designing homes for healthy cognitiva ageing

Kungaparet har varit i Skottland och den 4 oktober besöktes University of Stirling.

Forskningsprojektet Designing homes for healthy cognitiva ageing leder nu ett projekt om hur hem och bostäder ska utformas för att underlätta personer som lider av demens. Stiftelsen Silviahemmet är en utav deras samarbetspartner. Denna stiftelse grundade Drottningen år 1996.

Kungaparet fick en rundtur i en visningslägenhet som är specialanpassad för demenssjuka.

Dom forskare som håller på med detta presenterade sig för kungaparet och berättade om forskningen. Dom informerade också om dom senaste framstegen inom demensforskningen.

På länk vid detta besök och samtal var också Wilhelmina Hoffman som är rektor och verksamhetschef vid Silviahemmet.

För att få ihop alla bitar och för att få expertis från alla så har forskningsprojektet Designing homes for healthy cognitive ageing samlat Skottlands experter inom demens, byggnadsindustrin, arkitekter och personer med demens och deras anhöriga. Detta för att kunna skapa hem för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Demens

Demens är en diagnos med olika symptom som orsakas av hjärnskador. Det beror helt på vilka delar som hjärnan har drabbats.

Det vanligaste är att minnet försämras och förmågan att planera och göra sina vardagliga sysslor. Språk, tid och orientering är andra saker som påverkas negativt.

Man kan även bli orolig, nerstämd och beteendet förändras. Och en person med demens har svårt att klara sin dag utan stöd.