Okategoriserade

Virtual Keystone Dialogue

Arbeta mer hållbart

Kronprinsessan deltog den 4 och 5 oktober vid 2021 Virtual Keystone Dialogue. Vid mötet deltog representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, och experter och forskare inom området. Och SeaBOS syfte är att få världens fiskeindustri att arbeta mer hållbart.

Mötet inleddes med att Kronprinsessan lyfte de framgångar som SeaBOS nått under de fem åren som gått och de utmaningar som kvarstår :

“Dear SeaBOS members: You are the front runners. And now, you need to maintain your lead. You need to prove to the world that it is actually possible to come together, as competitors, and transform a global industry. And when you do, I am hopeful that many others will follow in your footsteps.”

Här kan du läsa hela Kronprinsessans tal

Under tisdagen rapporterade företagen och arbetsgrupperna hur arbetet går med att leverera på de tidsatta målen inom olika områden. Dom prioriterade områden är: IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), antibiotikaanvändning, klimatförändringar och plastanvändning.

Kronprinsessan avslutade mötet :

“Transforming a global industry is like climbing a very high mountain. There are great rewards for those who are brave enough to take the lead. But just like rock climbers secure their ropes, every step that SeaBOS takes needs to be firmly anchored in science.”

SeaBOS

SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) grundades år 2016. Medlemmar är världens tio största fiske- och skaldjursbolag som tillsammans kontrollerar över 10 procent av all världens fiske.

Bolagen arbetar med att tidsätta mål och fokuserar på antibiotikaanvändning, klimatförändring, plastanvändning och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Varje år hålls ett arbetsmöte och ett möte på vd-nivå – Keystone Dialogue. Basen finns på Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet och vägleds av forskare över. hela världen,

Keystone Dialogue

Det första mötet på vd-nivå hölls på Maldiverna i november 2016 – Soneva Dialogue.

När Kronprinsessan besökte Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Mötet höll till på den svenska ambassaden och japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna.

I Stockholm hölls Dialogue 2 i maj 2017 och i september 2018 hölls Dialogue 3 i Karuizawa i Japan.

Digitala arbetsmöten

I Bergen, Norge deltog Kronprinsessan i maj 2019 vid SeaBos arbetsmöte. Där diskuterades det bland om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning och planeringen inför det kommande Keystone Dialogue 4.

Och i maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte.

Hållbarhetsmål

Kronprinsessan utsågs i januari 2016 av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Alla ambassadörers uppgift är att främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Och från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen där Kronprinsessan fortsätter att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.