Okategoriserade

Audienser för nya ambassadörer

Audienser på Kungliga slottet

Kungen tog emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet den 7 oktober.

Det är internationell praxis att en ny ambassadör i ett land får möjligheten att träffa statschefen och genomförs alltid. Det är olika ceremonier i olika länder och i Sverige följer man alltid en månghundraårig tradition som är unik,

På grund av covid-19-pandemin var årets audienser i en mindre skala och anpassad efter den rådande situationen.

Dom fyra utländska sändebuden som Kungen tog emot var :

  • Ambassadör Maria Clara Biglieri från Republiken Argentina
  • Ambassadör Georges de La Roche Du Ronzet Plihal från Republiken Guatemala
  • Ambassadör Tanymaya Lal från Republiken Indien
  • Ambassadör Alba Beatríz Soto Pimentel från Republiken Kuba

På Kungliga slottet tog Kungen emot ambassadör Maria Clara Biglieri från Argentina och under audiensen bar Kungen S:t Martin Befriarens orden, storkors med kedja.

Vid dessa högtidliga audienser brukar man vanligtvis hämta ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och åker till Kungliga slottet. Men på grund av den rådande pandemin fick ambassadörerna åka i egna bilar till Kungliga slottet. Och under femton minuter fick Kungen och ambassadörerna enskilda samtal.

Här kan du läsa hur dom högtidliga audienserna går till: