Okategoriserade

Örebro län

Örebros insatser

Kronprinsessan och Prins Daniel besökte den 6 oktober Örebro län. Landshövdingen Maria Larsson var värd under besöket och det inleddes på Örebro Slott. Med på besöket på slottet var också representanter från länsstyrelsen, regionen och näringslivet och det samtalades om hur pandemin påverkat de olika verksamheterna och invånarna.

Vaccinationscentral

Kronprinsessparet besökte sen vaccinationscentralen Boglundsängen i Vivalla där vårdpersonalen berättade hur de arbetat med att få ut information om vaccinationen. Och det genom att ge information på flera språk, att finnas på plats ute i bostadsområden och att samverka med länsstyrelsen.

Det informerades om hur det arbetats med vårdhygienen, och samtalen mellan medarbetare från ”det mobila teamet”.

Behrn Arena

Kronprinsessan och Prins Daniel besökte Behrn Arena i samband med deras lunch. Dom pratade med representanter från Örebro hockey, Riksidrottsförbundet och SISU idrottutbildarna, Svenska kammarorkestern, Lerbäcks teater och Spångbergs kör. Dom fick information om hur pandemin påverkat sporten, kulturen och föreningslivet.

Stadsmissionen

Kronprinsessparet besökte Stadsmissionens matcentral som samarbetar med matbutiker i Örebro och tar hand om matsvinnet. Dessa delas sedan ut i matkassar till behövande. Och under pandemin har efterfrågan på dessa matkassar ökat.

Tullängsgymnasiet

Besöket i Örebro avslutades på Tullängsgymnasiet och som också är ett riksgymnasium för döva och hörselskadade. Kronprinsessparet fick träffa medarbetare och elever som berättade om hur det har fungerat att ha distansundervisning under pandemin.