Okategoriserade

Malmöforum

Remember – ReAct

Kungen och Drottningen närvarade den 13 oktober vid Remember – ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Representanter från utlandet, internationella organisationer och sociala medieföretag samlades på mötet. Och överlevande från Förintelsen, forskare, experter och representanter för civilsamhällesorganisationer var också med på mötet.

Forumet ska stärka arbetet för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Samt andra former av rasism och att fortsätta att stärka det internationella samarbetet på området.

Teman för forumet var : hågkomst av Förintelsen, utbildning om Förintelsen, antisemitism på sociala medier och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism.

Plenarmöte och utställningar

Statsministern och statsrådet Anna Ekström tog emot Kungaparet och under plenarmötet pratades det band annat om konsekvenserna av att allt färre överlevande och vittnen finns kvar för att berätta om Förintelsen.

Kungaparet fick under besöket på Malmömässan se några av forumets utställningar. Det visades en film om konstnären Ceija Strojka som överlevde Förintelsen och också en utställning om Raoul Wallenberg.

En av Röda Korsets vita bussar visades också upp.

Kungaparet pratade enskilt med Finlands president Sauli Niinistö och presidenten i World Jewish Congress (MJC) Ronald S Lauder.

Ett gemensamt plenarmöte avslutade dagen där det samtalades om vägen framåt för att se till att de åtgärder ska säkerhetsställas.