Okategoriserade

Medaljer delas ut

Ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal

Kungen delade den 12 oktober ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Denna ceremoni gjordes i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Den tidigare kallad Hovmedaljen är från 1800-talet och kallas nu H.M. Konungens medalj. Den delas ut för särskilda förtjänster i samhället.

För konstnärliga insatser inom musik, scenisk framställning och litteratur delades medaljen Litteris et Artibus ut.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. generaldirektör Peter Kleen  – genom framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Direktör Gerald Nagler – genom betydande och insatser för att främja mänskliga rättigheter

Ambassadör Olof Skoog – genom framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

 

12:e storleken i högblått band

Direktör Jacob de Geer – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Stig Engström – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

F.d. riksdagsledamot Göran Lennmarker – genom framstående politikergärning

Direktör Gerteric Lindquist – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Magnus Nilsson – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman – genom förtjänstfulla insatser inom tillväxt och miljö

 

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Deliang Chen – genom framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning

Vetenskapsjournalist med.dr h.c. Henrik Ekman – genom betydelsefulla insatser för spridning av kunskap om natur och miljö

Vetenskapsskribent med.dr Emma Frans – genom betydelsefulla insatser för spridning av kunskap om vetenskap och forskning

F.d. kommunalrådet Lars-Erik Fälth – genom framstående kommunalpolitiska insatser

Professor Gunnar C. Hansson – genom förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning, särskilt cystisk fibros

Direktör Per Lundberg – genom förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem

Konstvetare Isabella Nilsson – genom förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende

Professor emerita Margaretha Rossholm Lagerlöf – genom betydande insatser inom konstvetenskap och svenskt konstliv

Professor emerita Barbro Åsman – genom betydelsefulla insatser inom forskning och forskningssamarbete i fysik

 

8:e storleken i högblått band

Verksamhetsledare Mariam Afrasiabpour – genom betydelsefulla insatser för att underlätta invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden och motverka hedersförtryck

F.d. generalsekreterare Bo Forsberg – genom framstående insatser inom kyrkligt biståndsarbete

Kontraktsprost Lisa Tegby – genom betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Regissör och dramatiker Alexander Mørk-Eidem – genom innovativa insatser inom svensk scenkonst

5:e storleken i högblått band

Direktör Mia Spendrup – genom betydande insatser inom svensk besöksnäring med kulturarvsprofil

Fiolbyggare Peter Westerlund – genom framstående insatser som violinmakare

Konstnärlig ledare Magnus Wetterholm – genom framstående insatser inom kulturlivet i Bergslagen

 

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Författare och översättare Gun-Britt Sundström – genom framstående konstnärliga insatser inom svensk litteratur och översättningskonst

Koreograf och dansare Alexander Ekman – genom framstående konstnärliga insatser som koreograf

Skådespelare och regissör Pia Johansson – genom framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Socionom och kantor Ragnar Håkanson – genom framstående konstnärliga insatser som musiker och främjare av den svenska kyrkomusiken

Hovsångare Daniel Johansson – genom framstående konstnärliga insatser som operasångare

Kompositör Mats Larsson Gothe – genom framstående konstnärliga insatser som tonsättare

Artisten Lena Philipsson – genom framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Artisten Magnus Uggla – genom framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv