Okategoriserade

Göteborg

Forskningsfartyget Skagerak

Kungaparet besökte den 15 oktober Göteborg och Nya varvet deltog Kungen i namngivningen av forskningsfartyget Skagerak. Samtidigt återinvigde Drottningen nyrenoverade barnsjukhuset Drottning Silvias barnsjukhus.

Och på eftermiddagen närvarade Kungaparet vid invigningen av den nya orgeln i Göteborgs konserthus.

Namngivning

Eva Wiberg som är rektor för Göteborgs universitet och dekan Göran Hilmersson tog emot Kungen vid Nya varvet.

Landshövding Anders Danielsson och rektor Eva Wiberg startade namn­givnings­ceremonin med tal. Därefter höll Kungen ett tal där han bland annat sa :

Målet är att detta avancerade flytande laboratorium ska göra vårt land världsledande inom marin forskning, undervisning och samverkan. Det är en god ambition! Jag ser fram emot att se den förverkligad. 

Fartyget R/V Skagerak blev döpt av Kungen genom att en isflaska släpptes mot fartygsskrovet.

Professor Katarina Abrahamsson visade fartyget och Kungen fick också delta i samtal med forskare inom det marina området vid Göteborgs universitet.

Återinvigning

Drottningen togs emot av professor Ian Milsom när hon kom till Drottning Silvias barnsjukhus. Även områdeschef och professor Ann-Marie Wennberg Larkö och sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset var med vid ankomsten.

Drottningen träffade personal och patienter på lekterapiavdelningen och fick också en rundvandring på barnintensivvårds­avdelningen.

Ceremonin hölls i en inglasad del där Göteborgs­Operans barnkör startade ceremonin.

Drottningen höll ett invigningstal där och förklarade Drottning Silvias barnsjukhus officiellt invig, Hon sa bland annat i sitt tal :

Ni sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och alla andra viktiga medarbetare på Drottning Silvias barnsjukhus har en unik kompetens att bota och vårda barn i alla åldrar: från svårt sjuka prematura bebisar till nästan vuxna ungdomar.

Jag är övertygad om att de väl genomtänkta miljöerna här på sjukhuset underlättar för er att ytterligare driva den livsviktiga utvecklingen av barnsjukvården framåt, in i framtiden.

Konserthusets nya orgel

Kungaparet togs emot av Sten Cranner, VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker, Per-Henrik Hartmann, VD för fastighetsbolaget Higab, Anders Sundberg, styrelseordförande i Higab och Gun-Marie Daun styrelseordförande i Göteborgs Symfonikers AB.

Professor Hans Davidsson spelade på orgeln berättade om orgelns tillkomst och unika funktioner.

Orgeln är byggd av Rieger Orgelbau tillsammans med en internationell grupp med orgelexperter, förenar tradition med ny teknologi och innovation. Den är också den enda i världen som under publikens fötter har en separat basorgel med 40 stora baspipor. Det gör att publiken både hör och känner de låga frekvenserna.