Okategoriserade

Jönköpings län

Uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungen och Drottningen besökte den 14 oktober Jönköpings län. Landshövding Helena Jonsson med make Göran Johansson var värdar för besöket.

Residenset

Kungen och Drottningen hälsades välkomna på esidenset i Jönköping.

Landshövdingen och regionstyrelsens ordförande Maria Frisk, regiondirektör Jane Ydman, sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, smittskyddsläkare Malin Bengnér och händelsechef Fredric Jonsson fick berätta hur pandemin påverkat länet. Vilka utmaningar som funnits och hur viktigt samarbetet mellan länet varit under pandemin.

Elmia

Efter mötet på residenset besökte Kungaparet Elmia. Den tidigare vd Lotta Frenssen och tf vd Agne Bengtsson tog emot Kungaparet. Information om hur uställnings- och konferensverksamheten drabbades hårt under pandemin och deras lokaler lånades ut för att kunna hantera skyddsutrustning, covid-testning och vaccinering.

Hur kommunerna i länet har samarbetat under pandemin berättade biträdande räddningschef Göran Molin. Anders Jingmark från Skärpfabriken och Per Gustafsson från Gislaved Folie berättade också hur deras verksamhet tillverkat varor i skinn och plastfolier fick börja tillverka skyddsförkläden.

Jönköpings läns museum

Kungaparet besökte också Jönköpings läns museum där museichef Johan Gärskog tog emot Kungaparet. Här informerades hur kulturlivet i länet varit påverkad av pandemin och hur museet hanterat detta.

Det blev också en guidad visning av “Följa John” som är en utställning om John Bauer.

Jönköping University

Rektor Agneta Marell välkomnade Kungaparet på högskolan Jönköping University där hon berättade hur all undervisning fungerat under pandemin. Och vilka problem och utmaningar det har varit.

Kungaparet fick också träffa utbildningschef på Hälsohögskolan Agneta Stenebrand, ordförande i Jönköpings studentkår Sophia Fröberg Liljenberg, forskningschef på Tekniska högskolan Salem Seifeddine, kurator Marie Böwing-Lindström och vd vid Hälsohögskolan Marie Ernsth Bravell.

Råslätts vårdcentral

På infektionskliniken på Råslätts vårdcentral berättade verksamhetschefen Ryhov Maria Palmérus om oron som fanns bland all personal när pandemi startade.

Hovslätts hembygdspark

I slutet av dagen fick Kungaparet besöka Hovslätts hembygdspark och där Lennart Lindström välkomnade gästerna välkomna.

Robert Glader från Emilkraften berättade hur dom gjort Emilleden som är en andringsled mellan Lönneberga och Mariannelund. Och Agnetha Karlsson och Anna Eriksson från Tranås kommun informerade om hur Barnens naturstig i Östanåparken i centrala Tranås skapades. Stigen byggdes för att få barnen att vilja vara mer ute i naturen och kunskapen om allt runt omkring.