Kung Carl Gustaf, Okategoriserade

Medaljer

H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus

Kungen delade den 20 oktober ut medaljer vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Medaljerna som delades ut var H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus.

Den tidigare Hovmedaljen, idag H.M. Konungens medalj är från 1800-talets och förlänas för särskilda förtjänster i samhället.
Medaljen som har briljanter har delats ut vid ytterst få tillfällen. Den 12:e storleken med kedja och briljanter fick Prins Bertil när han fyllde 75 år 1987.
1853 instiftades medaljen Litteris et Artibus som delades ut till konstnärliga insatser inom musik, scenisk framställning och litteratur.
Vid medaljutdelning delades utmärkelser ut till personer  som officiellt förlänades medaljer av Kungen den 6 juni 2021 :

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken med briljanter i kedja

Prinsessan Christina, Fru Magnuson – För ideella samhällsinsatser på flera områden

12:e storleken i Serafimerordens band

Fv. landshövding Gunnar Björk – För insatser inom svensk statsförvaltning och som ordförande i Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Justitiekansler Mari Heidenborg – För insatser inom svenskt rättsväsende

Generaldirektör Stefan Strömberg- För insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i högblått band

Direktör Karl-Erik Andersson – För insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Ylva Berg- För insatser inom svenskt näringsliv

Rektor em. professor Helen Dannetun – För insatser inom svenskt universitetsväsende

Direktör Lennart Grebelius – För insatser inom svenskt näringsliv

Verkställande direktör och konstnärlig ledare Sofi Lerström – För insatser inom svensk scenkonst

Företagare Kajsa Lindståhl – För insatser inom svenskt näringsliv

8:e storleken i Serafimerordens band

Regissör, skådespelerska och sångerska Josette Bushell-Mingo – För insatser inom svensk scenkonst

Professor Karin Helander – För insatser inom svenskt akademiväsende

Professor Göran Hermerén – För insatser inom det moralfilosofiska forskningsområdet

Professor Sven Mattisson – För tekniska innovationer

Verkställande direktör och konstnärlig ledare Fransesca Quartey – För insatser inom svensk scenkonst

Professor Bo Rothstein – För insatser inom det statsvetenskapliga forskningsområdet

8:e storleken i högblått band

F.d. generalkonsul Louise Anderson – För insatser som Sveriges honorära generalkonsul i Rio de Janeiro

Författare och journalist, fil. dr Monica Braw – För insatser inom svensk japanologi

Trädgårdsjournalist Gunnel Carlson – För insatser för främjande av svensk trädgårdskultur

Författare och docent Bengt Jangfeldt – För insatser som författare och översättare

Direktor och docent Alf Linderman – För insatser inom svenskt kyrkoliv

F.d. generalkonsul Erik Svensson – För insatser för främjande av svensk-franska förbindelser

Direktor Margaretha Svensson Paras – För sociala samhällsinsatser

5:e storleken i högblått band

Ögonläkare dr Nils Juto – För insatser inom kulturlivet i Södermanland

Volontär och föreläsare Elise Lindqvist – För sociala samhällsinsatser

Kulturhistoriker Daniels Sven Olsson – För insatser inom kulturlivet i Dalarna

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Regissör och dramatiker Mattias Andersson – För konstnärliga insatser som regissör och dramatiker

Sångerska och programledare Jill Johnson – För konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Regissör Sofia Jupither Adrian – För konstnärliga insatser som regissör

Sångare, skådespelare och dansare Peter Jöback – För konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Mimskådespelare Bo W Lindström – För konstnärliga insatser som skådespelare

Operasångerska Susanne Resmark – För konstnärliga insatser som operasångerska

Översättare Ulrika Wallenström – För framtående konstnärliga insatser som översättare av tysk prosa, lyrik och dramatik