Okategoriserade

Osynliga barnen

Stärka arbetet

Drottningen deltog den 19 oktober vid rundabordsmötet De osynliga barnen. Mötet var för att uppmärksamma och stärka arbetet mot sexuella övergrepp mot pojkar och belysa hbtq-ungdomars särskilda utsatthet.

Mötet arrangerades av World Childhood Foundation tillsammans med Regnbågsfonden på Berns i Stockholm.

Generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux och Regnbågsfondens grundare Jon Voss hälsade alla välkomna. Och Drottningen sa bland annat i sitt tal :

“Tillsammans med Regnbågsfonden vill Childhood i dag rikta ljuset mot de osynliga barnen. De barn som inte passar in, som är lämnade till tystnad, ensamhet och utanförskap. De barn för vilka omvärldens oförstående bidrar till utsatthet, stigma och skam.”

Medgrundare till Regnbågsfonden är Jonas Gardell. Han talade om de osynliga barnen, om sexuella övergrepp mot pojkar och hbtq-barn.

På mötet diskuterades det om :

  • barnrättsvärldens fläckar och ansvar – hur kön och sexuell läggning osynliggör vissa grupper
  • hbtq-världens fläckar och ansvar/rätten att få utforska sin sexualitet och identitet utan risk för övergrepp
  • skam, skuld, religion och kyrkors roll att vara inkluderande

Statsrådet Märta Stenevi sammanfattade reflektionerna från dagen tillsammans med Jêran Rostam vid RFSL ungdom.

Jonas Gardell tal :

“Det är så tydligt hur pojkar och hbtq-barn som utsatts för sexuella övergrepp inte haft någonstans att spegla sig, inga berättelser att känna igen sig i, ingen vuxenvärld som kunnat ta emot dem, och hur detta i sin tur lett till ännu större ensamhet, skam och osynlighet. Jag hoppas den här fantastiska dagen ska hjälpa oss i vuxenvärlden att bättre finnas där för alla dessa barn.”

Regnbågsfonden

Regnbågsfondens stiftelse är att finansiellt hjälpa hbtq-organisationer i hela världen och speciellt i länder  där regnbågspersoner förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

World Childhood Foundation

Grundare till World Childhood Foundations är Drottningen och är också hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Och sedan 2016 är Prinsessan Madeleine medlem i Childhoods svenska styrelse och hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse.