Prins Daniel

Regeringens exportpriser

Prins Daniel vid utdelningen

Prins Daniel närvarade den 22 oktober när statsrådet Anna Hallberg delade ut regeringens exportpriser vid en ceremoni i Regeringskansliet i Stockholm.

De nyinstiftade priserna presenterades under ceremonin som ska främja den svenska exporten och uppmuntra företag att exportera.

Regeringen önskar ppmärksamma de län där samverkan mellan regionala aktörer är stor och där man på ett särskilt förtjänstfullt sätt förmår företag att lyckas i sina exportansträngningar.

Årets exportsuccé

Bioteknikföretaget BICO Group fick utmärkelsen Årets exportsuccé 2021 och Erik Gatenholm som är medgrundare och verkställande direktör tog emot den.

Årets exportregion

Region Halland fick utmärkelsen Årets exportregion 2021 och Ellen Källberg som är näringslivsstrateg på Region Halland tog emot den.