Kung Carl Gustaf

Natos generalsekreterare

Kungen gav företräde

Kungen företräde den 26 oktober för Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Natos generalsekreterare besöker Sverige och Finland tillsammans med en delegation från Natos högst beslutande organ, North Atlantic Council (NAC).

Delegationen besöker också statsministern, utrikesministern, försvarsministern, inrikesministern samt riksdagen.

Besöket avslutas i Stockholms skärgård där den marina övningen SWENEX äger rum. Det är också ett samarbete mellan de svenska och finska försvarsmakterna.