Kung Carl Gustaf

Företräde

Kungen gav företräde för Europadomstolens ordförande

Kungen gav den 29 oktober företräde för Róbert Spanó. Róbert Spanó är ordförande i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen).

Tillsammans med en delegation är Róbert Spanó på besök i Sverige. Och dom besöker bland annat justitieministern, högsta domstolen och Forum för levande historia.

Europadomstolen

Uppdrag som Europadomstolen har är att pröva klagomål för att kunna bedöma om det skett en kränkning mot de medborgerliga eller politiska rättigheter som skyddas av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.