Drottning Silvia, Kung Carl Gustaf

250-årsjubileum

Örlogs­manna­sällskap

Kungaparet deltog den 15 november vid en middag på Grand Hotel för att fira den Kungliga Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum.

Värden för kvällen var konteramiralen Anders Grenstad som också är ordförande i det Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Under middagen hördes musik av Marinens musikkår.