Kung Carl Gustaf

Ny fana

Kalberg Militärhögskola

Kungen överlämnade den 18 november en ny fana till Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

1992 hade Militärskolan 200-årsjubileum och då fick skolan en fana. Denna togs nu ner och Kungen delade ut en ny inför personal och kadetter. Och under ceremonin fick överstelöjtnant Johan Martinsson det nya fälttecknet.

På Kyrkplan höll Kungen ett tal och här kan du läsa hela talet

Inspektion

Kungssången sjöngs och sedan utbringade Militärhögskolans chef ett fyrfaldigt leve för Kungen. Medans Livgardets dragonmusikkår spelade “Under blågul fana” inspekterade Kungen dom uppställda enheterna.

Fälttecken

Fälttecken är ett samlingsord på alla slags fanor och från början hade man en fana för att visa att ett förband befann sig under strid. När försvarsmaktens förband har en omorganisation eller när fälttecknet blivit utslitet så tilldelas ett nytt.