Inlägg

Med en interimskonsult får du snabbt en ny resurs

En interimskonsult bör övervägas om du upplever ett behov av att optimera avkastningen på det fasta teamets resurser. Det kan vara om företaget genomgår en stor förändring som ställer större krav på effektiviteten i ledning, kommunikation, projektledning och organisationstillväxt.

En uppsägning eller sjukskrivning kommer aldrig vid en lämplig tidpunkt. En interimslösning skapar ett lugn i organisationen och säkerställer att inget faller mellan stolarna under den period då man annars skulle haft en kritisk lucka i sitt team – och därmed sviktande resultat.

 

Oavsett om du behöver tillfällig assistans för en operativ uppgift, deltagande i ett projekt eller specialistkunskap kan du vända dig till en interimsbyrå. En bra interimsbyrå har ett stort nätverk av interimskonsulter med starka kompetenser kombinerat med många års erfarenhet som säkerställer att din verksamhet får en mycket pålitlig lösning.

 

Hur kan en interimskonsult hjälpa till?

En interimskonsult är en kompetent specialist och chef som tillför de kompetenser och kunskaper som är avgörande för att uppgiften ska lösas i den specifika situationen. Att anställa nya medarbetare är vanligtvis en lång process. Med en interimskonsult får du en resurs som är väl insatt i att anpassa dig till nya miljöer, vilket gör lösningen effektiv i ditt företag, där trycket kan vara stort och deadlines tajta.

 

Eftersom en interimskonsult har spetskompetens inom ett visst område är det så ofta som möjligt från ett enda möte i de aktuella frågorna, att fastställa ditt företags behov.

 

Dina fördelar med en interimskonsult är:

 

  • Du får expertis och kunskap
  • Du får snabbt en ny resurs (utan att binda upp dig en längre period)
  • Du får en objektiv åsikt
  • Du får ökad effektivitet
  • Snabb justering
  • Flexibel organisation

 

När du väljer en interimslösning får ditt team och din organisation stöd av en erfaren interimskonsult som kan båda sidor av bordet. Dvs. att hen både hämtar erfarenhet från flera år som konsult och från en liknande intern funktion som påminner om den i ditt företag.