Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Musik och rörelse

Ungas psykiska välbefinnande

Kronprinsessan och Prins Daneil närvarade den 30 november på ett seminarium om musiken och rörelsens betydelse för ungas psykiska välbefinnande. Seminariet var i Bernadottebiblioteket på det Kungliga slottet där Kronprinsessparets stiftelse var arrangör.

Fokusområdet för stiftelsen är att främja god hälsa för barn och unga och syftet med seminariumet var att beröra kopplingen mellan hjärna, känsla och hur musiken kan ha påverkan.

Sarah Dawn Finer var moderator och på seminariumet deltog också överläkaren Anders Hansen och professorn Eva Bojner Horwitz. Gästerna som var inbjudna var representanter från näringslivet, musikbranschen, ideella organisationer och ungdomar.

Kronprinsessparets stiftelse arrangerade detta seminarie tillsammans med Tim Bergling Foundation, MIND och Kungliga Musikaliska akademin med stöd från Kronprinsessan Victorias stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning.