Kronprinsessan Victoria, Kung Carl Gustaf, Prins Daniel

Skifteskonselj

Regerings­skiftes­konselj

På kungliga slottet den 30 november hölls en regerings­skiftes­konselj under H.M. Konungens ordförandeskap. Där deltog Kronprinsessan, talmannen och den tillträdande regeringen.

Kungen höll ett tal och efter det redovisade talmannen hur regeringsbildningen gått till.

Regeringsskifte

Regeringsskiftet har ägt rum enligt 6 kap. 6 § i regeringsformen. Och när det blivit offentligt och tv-sänt lämnade talmannen mötet. Och Kungen, Kronprinsessan och den nytillträdda regeringen stannade kvar för ordinarie konselj.

När den offentliga och tv-sända delen av konseljen var över lämnade talmannen mötet. Kungen, Kronprinsessan och den nytillträdda regeringen stannade kvar för ordinarie konselj.