Okategoriserade

Västernorrlands regemente

På konungens uppdrag

H.K.H. Prins Carl Philip besökte den 16 januari Sollefteå för att återinrätta Västernorrlands regemente I 21.

Det är riksdagen som beslutar genom regeringen att försvarsmakten ska återetablera Västernorrlands regemente. Regementet kommer att ha sin verksamhet i Sollefteå och i Östersund. Och i Östersund är det Jämtlands fältjägarkår som har verksamheten.

Försvarsministern och överbefälhavaren var med på ceremonin och Prins Carl Philip höll ett tal där han önskade alla välgång till dom som ska sätta upp regementet. Och på grund av restriktionerna så var hela ceremonin utomhus.

Nya förband

Under 2021 och 2021 etableras nya regementen och en ny flygflottilj. Och under hösten 2021 återinrättade Kungen Norrlands dragonregemente, kronprinsessan återinrättade Älvsborgs regemente medans Kungen återinrättade Dalregementet. Prins Carl Philip har också återinrättat Upplands flygflottilj.