Okategoriserade

Estland

Audiens

Kungen hade audiens för Estlands president Alar Karis den 20 januari.

Riksdagens talman Andreas Norlén bjöd in Estlands president och han har varit på besök i Sverige den 19-20 januari.

Presidenten har besökt den Svenska riksdagen men också Estoniamonumentet som finns på Kungliga Djurgården. Estniska skolan och Estlands ambassad besöktes också.

Estland

Estland

Republiken Estland är en republik i Baltikum. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster.

Estland knyter an till Sverige och svensk historia, speciellt under 1561–1721 då Estland formellt tillhörde Sverige. Under andra världskrigets slut kom ca 7 000 estlandssvenskar och 25 000 ester som flyktingar till Sverige. Det har bidragit till band mellan länderna.

Sverige öppnade en ambassad i Estland och blev det första land att öppna det i Estland. Samarbete sker på många områden mellan Sverige och Estland paj sedan 2000 deltar Estland tillsammans med de nordiska och övriga baltiska länderna i det så kallade NB8-samarbetet.