Kung Carl Gustaf

Ny chef

En ny befattning

Kungen gav den 25 januari företräde för Charlotte von Essen. Hon är nu ny chef för Säkerhetspolisen.

Charlotte von Essen presenterade sig då det är en ny befattning för henne. Och hon tog också upp aktuella frågor inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde.

Innan Charlotte von Essen blev chef för Säkerhetspolisen så hade hon befattningen “biträdande säkerhetspolischef”. Och den 1 oktober 2021 blev Charlotte säkerhetspolischef.

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen – också förkortad Säpo – är en svensk myndighet med polisiära uppgifter. Deras uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det ingår i uppgifterna att bekämpa brott mot rikets säkerhet och att driva verksamheten vid terrorismbekämpning, bevakning- och säkerhetsarbete när det gäller den centrala statsledningen eller vid statsbesök och liknande händelser och personskydd.

Säkerhetspolischefen bär ansvaret inför regeringen och det är också regeringen som utser säkerhetschefen.