Okategoriserade

Johan Rockström

Digitalt möte med professorn

Kronprinsessan hade ett digitalt möte den 3 februari med professorn Johan Rockström. På det mötet redogjorde Johan Rockström arbetet med klimatfrågor efter FN:s klimatkonferens COP26 som hölls i Glasgow i november 2021.

Under mötet berättade Johan Rockström om rapporten som visades på konferensen COP26 som namngivets som ”10 New Insights in Climate Science 2021”. Bland annat beskriver den risken för klimatförändringarna som kan eda till oåterkalleliga så kallade ”tipping points”.

Johan Rockström

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) är ett utav Europas centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. Och där är Johan Rockström chef. Men han ör också en ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbrukarakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Johan Rockström är agronom och miljövetare. Han är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.  Han har studerat agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet och deltog i ett projekt i Niger.