Prins Daniel

Adeptträff

Prins Daniels Fellowship

Prins Daniel deltog den 9 februari vid en träff för adepter i Prins Daniels Fellowships mentorprogram som var på det Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm.

Unga entreprenörer får möjlighet till ett mentorskap av handplockade mentorer från svenska och utländska näringsliv. Och under två år träffas varje adept- och mentorpar individuellt förutom andra gemensamma aktiviteter som görs tillsammans.

På mötet som skedde den 9 februari fick årets adepter lyssna på Jarno Vanhatapio som bland annat grundade företaget Nakd. Vanhatapio och som är inspiratör i Prins Daniel Fellowships mentorskapsprogram. Han var inbjuden för att kunna dela med sig av sin egna entreprenörsresa och ge sitt perspektiv på tillväxt.

Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship är för att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Det är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Framgångsrika entreprenörer och företagsledare sitter i ett expertråd och besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige. Detta för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

IVA

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA är en fristående akademi som främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.