Kung Carl Gustaf

Ny generaldirektör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kungen gav den 15 februari företräde för Charlotte Petri Gornitzk. Charlotte är ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Charlotte Petri Gornitzka fick vid företrädet tillfälle att presentera sig. Det i sin nya befattning och redogöra dom aktuella frågorna inom MSB.

Den 10 december 2021 tillträdde Charlotte Petri Gornitzka rollen som ny generaldirektör för MSB. Innan hon fick den nya befattningen så var hon assiste­rande general­sekre­terare och biträdande chef för FN:s barnfond, Unicef, i New York.

MSB

MSB : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet. Dom har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Hos MSB kan du läsa om dess uppdrag och roll i samhället och hur organisationen ser ut i helhet.