Kronprinsessan Victoria

Utbildningsprogram

Kronprinsessan har påbörjat utbildning inom Försvarsmakten

Kronprinsessan inledde den 14 februari utbildning inom Försvarsmakten som kommer att pågå under 2022.

Utbildningen startade vid Högkvarteret där överbefälhavaren och Kronprinsessan deltog vid en militärstrategisk stabsorientering. Utbildningen fortsatte med mer utbildning och flera föredrag inom Försvarsmakten, omvärldsläget, försvarspolitiska ämnen och myndighetens uppgifter och målsättningar.

Utbildningens syfte inom Försvarsmakten är för att öka Kronprinsessans kunskap och förståelse för dess uppgifter och verksamhet på strategisk, operativ och högre taktisk nivå.

Kronprinsessan utbildar sig kontinuerligt när det gäller Sveriges försvar genom att besöka dom olika verksamheterna och får därigenom utbildning.

Kronprinsessans utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet som Kronprinsessan har påbörjat startar med några dagars utbildning och information vid Försvarsmaktens högkvarter.

Efter det kommer Kronprinsessan delta vid Solbakakursen som Försvarshögskolan, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans. Den kursen pågår under en vecka och är för dom högre befattningshavarna när det gäller myndigheter, kommuner och näringsliv. Och kursens mål är att stärka förståelsen för Sveriges säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar.

Under hösten fortsätter utbildningen med en militärstrategisk och operativ ledningsövning. Dessutom blir det utbildning angående högre taktisk ledningsnivå vid de respektive försvarsgrensstaberna.