Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Totalförsvarets forskningsinstitut

Det säkerhetspolitiska läget

Kronprinsessparet gav den 16 februari företräde för Gudrun Persson på Haga slott. Gudrun Persson kommer ifrån Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där hon är docent och forskningsledare. Och med inriktningen till rysk säkerhets- och utrikespolitik.

När Kronprinsessparet träffade Gudrun Persson fick dom information om det säkerhetspolitiska läget i Europa.