Kronprinsessan Victoria

Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Två stycken möten

Kronprinsessan var den 16 februari på två möten när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Jan Eliasson och Joakim Vaverka från Sipri var med på det första mötet. Med var också Peter Wallensteen från Uppsala universitet. Där informerades det om aktuella kriser och konflikter runt om i världen. Och det som bland annat togs upp var säkerhetssituationen i Mellanöstern och inbördeskriget i Tigray. Och mötet avslutades sedan med att prata om FN:s stabiliseringsinsats i Mali.

På det andra mötet gav Kronprinsessan företräde för Patrik Oksanen som är strategisk rådgivare vid Försvarshögskolan. Patrik Oksanen gav också information om det säkerhetspolitiska läget i Baltikum.

 

Mötena hölls digitalt