Okategoriserade

FN:s havskonferens

Havsfrågor

Kronprinsessan deltog den 24 februari i ett möte där det var fokus på globala havsfrågor. Mötet hölls på det kungliga Slotten och dom som deltog vid mötet var statssekreterare Jenny Ohlsson, havsambassadör Helen Ågren departementsråd Sigrún Rawet och kansliråd Susann Nilsson. Alla är från Utrikesdepartementet.

På mötet togs Sveriges arbete upp när det gäller dom globala havsfrågorna och FN:s havskonferens som kommer att äga rum i Lissabon, Portugal, i slutet av juni.

World Ocean Conference hölls I New York 2017 och då var Sverige och Fiji initiativtagare. Den konferensen var för att hjälpa arbetet och rädda världshaven. FN:s havskonferens som nu ägt rum är en uppföljning till den konferensen.

På årets havskonferens där Kenya och Portugal nu är medarrangeörer ska lösningar tas fram för att kunna förvalta all världens hav. Men också för att prata om hoten om försurning, nedskräpning och förordningar och allt som har med haven att göra. Det gäller både ekonomin och förvaltningen av haven och fisket.

Hållbarhetsmål

Kronprinsessan har ett stort engagemang när det gäller miljö- och klimatfrågor och under 2016 – 2019 var Kronprinsessan en av 17 ambassadörer. Idag är Kronprinsessan ambassadör emerita.