Drottning Silvia

Telekommässan i Barcelona

Mobile World Congress

Drottningen var den 1 mars med vid ett digitalt möte vid Global Child Forums event. Detta skedde vid den internationella telekommässan Mobil World Congress i Barcelona. Mässan förkortas också som MWC.

Mobil World Congress Barcelona är ett evenemang för telekommunikationsbranschen. Där delar de världsledande företagen och innovatörerna med sig det allra senaste när det gäller mobil- och teknikindustrins framtid.

Mötet startade med att Drottningen höll ett tal och sedan lanserade Global Child Forum och Boston Consulting Group en rapport. I rapporten The State of Children’s Rights and Business – Technology & Telecommunications Sector bedöms 252 stycken av dom största teknik- och telekommunikationsföretagen i världen hur deras arbete med barns rättigheter gått.

I rapporten ser man att flera företag har omdefinierat sig och förespråkar barns rättigheter. Och rapporten visar också vissa luckor som är viktiga och där företagen bör agera. Barns rättigheter i samhället har ökat kraftigt under det senaste decenniet.