Okategoriserade

Utrikesnämnden

Samrådsorgan

På Kungliga Slottet hölls den 25 februari utrikesnämnd som är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen. I Utrikesnämnden sitter Kungen som ordförande och Kronprinsessan är också med i den.

Utrikesnämnden består av vår talman och nio andra ledamöter som kommer från regeringen och nio suppleanter. Det är regeringen som kallar utrikesnämnden till möte och i vår grundlag står det att “regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Utrikesnämnd

Utrikesnämnden är utsedd av Sveriges riksdag under Hennes Majestät Konungens ordförandeskap och är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen. Regeringen är skyldig att ge nämnden all information om utrikespolitiska förhållanden.

Denna utrikesnämnd infördes år 1921.