Okategoriserade

Företräden

x

Kungen har gjort två företräden. Det första var på Kungliga Slottet den 2 mars då Kungen gav företräde för statsminister Magdalena Andersson. Kungen fick då också information om regeringens åtgärder när det gäller den Ryska federationens invasion av Ukraina.

Statschefen ska hållas underrättad om rikets angelägenheter och det är statsministerns ansvar att göra detta enligt regeringsformen. Dessa underrättelser sker vid företräden och vid informationskonseljer där Kungen, Kronprinsessan, statsministern och statsråd deltar.

Det andra företrädet ägde rum den 3 mars och då för riksdagens talman Andreas Norlén. Här fick Kungen information om aktuella frågor i riksdagen och bland annat den Ryska federationens invasion av Ukraina.