Prins Daniel

Forskning

Njurforskning

Den 10 mars uppmärksammas World Kidney Day. För några veckor sedan bjöd Prins Daniel in forskare med anledning av denna dag. Forskarna som blev inbjudna jobbar med forskning inom njurmedicin och transplantation. Mötet ägde rum på Kungliga slottet.

World Kidney Day är en kampanj för att öka medveten och höja kunskapen om njursjukdomar. Och årets tema är Bridge the gap to better kidney care.