Okategoriserade

Möten

Utrikes- och säkerhets­politiska frågor

Kronprinsessan deltog den 11 mars på två möten när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

På det första mötet informerade direktör Anders Eriksson vid Finlandsinstitutet om aktuella frågor som berör Finland. Bland annat pratades det om hur Finland har blivit påverkad på grund av kriget i Ukraina.

Och på det andra mötet träffade Kronprinsessan författaren Bitte Hammargren. Hon är också Mellanösternanalytiker och pratade om det säkerhetspolitiska läget i Mellanöstern. Och speciellt när det gäller befolkning, handel, klimat och risker för nya terrorhot.