Okategoriserade

Victoriaslussen

En ny sluss håller på att byggas

Kronprinsessan, Prins Daniel, Prinsessan Estelle och Prins Oscar besökte den 8 mars bygget som ska bli den nya Victoriaslussen i Stockholm.

Den första slussen öppnade 1642 mellan Södermalm och Gamla stan och som blev kallad Drottning Kristinas sluss. Sen har slussen byggts om flera gånger på grund av förändrade förutsättningar.

Den nya slussen som nu håller på att byggas och som har fått Kronprinsessans namn – Victoriaslussen – ska bland annat säkra tillgången till dricksvatten, hantera ökade översvämningsrisker och höga vattenflöden.

Hela Kronprinsessfamiljen fick gå runt och titta på den nya slussanläggningen.

Under 2022 är det beräknat att den första delen av slussen ska tas i drift. Och 2024 är det planerat att den nya regleringen av Mälaren vara färdigställd.