Kronprinsessan Victoria

SIWI:s

Stadshuskällaren

Kronprinsessan var den 22 mars med vid ett seminarium som Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerade i Stadshuskällaren. Seminariet arrangerades med anledning av Världsvattendagen och inleddes med att mottagare av Stockholm Water Prize Sandra Postel (2021), Sunita Narain (2005) och Jon Lane (1995) pratade via länk. Det toga upp hur vikten av tillgängligheten till vatten och hur vi vårdar om vattnet på vår planet. Och Stockholm Water Prize Laureate 2022 tillkännagavs.

Professor Wilfried Brutsaert som är årets pristagare tog emot  priset för sitt arbete med att mäta avdunstning och att göra exakta förutsägelser av klimatförändringars inverkan på lokala nederbördsmönster och vattenresurser.

1992 instiftade FN Världsvattendagen som sker 22 mars varje år för betydelsen av färskvatten och för att hålla ett hållbart hanterande av färskvatten.