Okategoriserade

UD:s utbildnings­program

Utrikesdeparte­mentet

Kronprinsessan deltog den 25 mars i ett möte med personal som går diplomatprogrammet. utrikes­administratörs- eller assistentprogrammet vid Utrikesdeparte­mentet (UD). Mötet befann sig i Karl XV-salen på Kungliga Slottet.

Alla dom tre utbildningsprogrammen förbereder dom som gör utbildningen för tjänstgöring i utrikes­förvaltningen. Det betyder antingen på UD i Stockholm eller vid Sveriges ambassader, representationer och konsulat utomlands.

Under 2006–2007 gick Kronprinsessan diplomatprogrammet. Och Kronprinsessan startade mötet med att hälsa alla deltagare välkomna till Kungliga Slottet. Sedan pratade Kronprinsessan om vikten av samarbetet mellan hovet och UD som går långt tillbaka i tiden. Och alla kursdeltagarna fick också ställa frågor till Kronprinsessan.