Okategoriserade

Utrikesnämnden

Sammanträde

Den 23 mars hölls utrikesnämnd på Kungliga Slottet. Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen. Kungen är ordförande och nämnden består av talmannen och nio ledamöter från riksdagen och nio suppleanter. Kronprinsessan är med vid Utrikesnämnden.

Det är regeringen som kallar utrikesnämnden till sammanträde. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”